RANGOS AR ŪKIO BŪDU?

Namo statybos ūkio ar rangos būdu? Privalumai ir trūkumai.

Statybų brokas
PERDANGOS APŠILTINIMAS BE STATYBŲ SUTARTIES

Žmonės, apsisprendę statyti namą ūkio būdu, tikisi sutaupyti, tačiau neretai dėl to patiria nuostolių. Samdomi pavieniai statybininkai ar jų brigados, nesudaromos sutartys, atsiskaitoma grynaisiais. Užbaigę statybą, o būna, kad ir nebaigę darbų, tokie statybininkai dingsta, palikę nemažai broko. Teisybės paieškos, šiuo atveju, bevaisės.  Statybos defektus tenka taisyti savo lėšomis. Niekuo negali padėti ir Valstybinės inspekcijos, į kurias galiausiai kreipiasi nukentėję statytojai. Tik galima sulaukti dar didesnių nemalonumų, jei statyba buvo vykdoma, neorganizavus jos techninės priežiūros, ar nepasamdžius statybos vadovo. Jei nebuvo pildomi statybos žurnalai bei nusižengiama STR, dėl ko galit reikėti tvarkyti daug nukrypimų.

Pagrindinis, statybos ūkio būdu, požymis – rangos sutarties nebuvimas. Riziką dėl tinkamo darbų organizavimo, kokybės trūkumų ar išaiškėjusių defektų baigtame statyti statinyje prisiima statytojas. Šiuo atveju jis turi teisės aktų nustatytas tiek statytojo (užsakovo), tiek ir rangovo pareigas ir teises.

Dar gana dažnai ūkio būdu individualius namus statantys gyventojai mano, kad norint teisėtai vykdyti statybą pakanka turėti statybą leidžiantį dokumentą, darbus atlikti pagal projektą, o juos užbaigus pateikti tvirtinti VTPSI paties surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą. Apie prievolę prisiimti rangovo pareigas pamirštama. Tai taip pat gali kainuoti daug nervų, laiko, ir pinigų.

Neypatingo statinio (šiai kategorijai priskiriamas didesnio kaip 80 kv. m bendrojo ploto individualus gyvenamasis namas ar ūkio pastatas) statybos ūkio būdu atveju, viena iš statytojo perimamų rangovo pareigų – paskirti ar pasamdyti statybos vadovą. Vykdydamas statytojo pareigas, jis taip pat privalo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, tai yra pasamdyti statybos techninį prižiūrėtoją. Jeigu statytojas turi statybos inžinieriaus diplomą ir bent poros metų profesinę patirtį, jis pats gali vadovauti statybai. Tačiau tas pats asmuo, nors ir atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus, negali vykdyti statinio statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo pareigų, o galiojantys teisės aktai nenumato išimčių dėl prievolės samdyti abu specialistus statybos ūkio būdu atveju. Pirmiausiai pats statytojas turėtų būti suinteresuotas pasisamdyti kvalifikuotą ir atsakingą statinio statybos techninį prižiūrėtoją, atstovaujantį jo interesams. Šio specialisto rūpesčiu turi būti užtikrintas tinkamas projekto įgyvendinimas, darbų normatyvinė kokybė.

Statytojui, neturinčiam statybos inžinieriaus diplomo, patartina statybą pavesti rangovui. Organizuoti statybą rangos būdu gyventojai vengia dėl santykinai didesnių išlaidų. Rangovas į darbų kainą įskaičiuoja ir civilinės atsakomybės draudimo kainą, ir savo planuojamą pelną. Be to, privaloma visą statybos eigą fiksuoti statybos darbų žurnale. Ūkio būdu statant ne didesnį kaip 500 kv. m bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatą, statybos darbų žurnalo pildyti neprivaloma. Tačiau šis statybos vykdymo dokumentas naudingas statytojui. Statybos darbų žurnale aprašoma statybos darbų eiga nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui, į jį įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Šie įrašai labai reikšmingi tuo atveju, kai išaiškėja statybos defektai ar įvyksta statinio avarija per garantinį terminą. Turint rašytinių įrodymų, paprasčiau pareikalauti statybos techninio prižiūrėtojo, rangovo ar projektuotojo atsakomybės.

Taigi renkantis statybos organizavimo būdą reikėtų įvertinti ne tik numatomas faktines išlaidas, bet ir neišvengiamai statytojo prisiimamos rizikos kainą.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar nemokamą konsultaciją, susisiekite telefonu 867330324 arba el.paštu info@siauresbustas.lt

Jūsų el. pašto adresas

Aprašykite trumpai Jums rūpimą klausimą, jeigu norite atsakymą gauti greičiau prašome nurodykite savo telefono numerį