PASTATŲ PROJEKTAVIMAS, INTERJERO IR EKSTERJERO DIZAINAS

Renkantis namo ar komercinio pastato projektą siūlome pasitarti su statybininkais. Apjungiant architektų teorines ir statybininkų praktines žinias pasiekiamas geriausias rezultatas – šiltas patogus, gražus ir jaukus pastatas.

Sudėtingi projektai kainuoja brangiai, taip pat sudėtinga ir brangi jų statyba. Patyrusi profesionalaus statybininko akis, gali patarti optimizuoti projektą ir sutaupyti, ženkliai sumažinti sąmatą.

Projektuojame architektūrinius, techninius, darbo dizaino ir baldų projektus.

Jūsų el. pašto adresas

Aprašykite trumpai Jums rūpimą klausimą, jeigu norite atsakymą gauti greičiau prašome nurodykite savo telefono numerį

Kam reikalingas techninis projektas?

Techninis projektas, tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas (visais atvejais privalomas), kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas. Pagal kurį:

  • atliekamas naujai statomo ar rekonstruojamo objekto Projekto derinimas;
  • atliekama Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai jos pageidauja Statytojas);
  • gaunamas statybos leidimas;
  • parenkamas statinio statybos rangovas;
  • rengiamas Darbo projektas;
  • parenkami statybos produktai bei įrenginiai ir pagal jame pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai;
  • vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio kokybė;
  • pastatytas statinys pripažįstamas tinkamu naudoti, Techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

Kas tai yra techninis darbo projektas arba tiesiog darbo projektas?

Darbo projektas – antrasis projektavimo etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais;

Techninis darbo projektas – tai techninis projektas, kuriame labiau detalizuoti įvairūs techninio projekto sprendiniai, tačiau nėra toks detalus, kaip darbo projektas. Iš esmės, tai sujungtos 2 skirtingos projektų rūšys į vieną.

Jei naujai statybai ar kitai statybos rūšiai nepakanka techninio ar techninio darbo projekto sprendiniams įgyvendinti, rengiami darbo projektai.

Kas tai yra dizaino projektas?

Interjero dizaino sritis, susijusi su viskuo, kas yra pastato erdvėje: sienos, langai, durys, apdaila, tekstūra, apšvietimas, apstatymas ir baldai. Dizaineriai naudoja visus šiuos elementus siekdami suformuoti funkcionalią, saugią ir estetiškai malonią erdvę klientui.

Interjero dizaine remiamasi daugeliu disciplinų – aplinkos psichologija, architektūra, prekių ir pramoniniu dizainu bei tradiciniu dekoravimu.
Interjero dizaineriai planuoja erdvę kone kiekvieno tipo pastatams – tai viešbučiai, biurai, mokyklos, ligoninės, gyvenamieji būstai, parduotuvės, restoranai, teatrai ar oro uosto terminalai. Šiandien interjero dizaineriai turi būti susipažinę su architektūrinio projektavimo detalėmis – aukštų planais, pastatų renovacija, ir statybos normomis. Dizaineris įveda pastatui funkcionalumo ir estetiškumo logikos. Vizualizacijose pateikia rozetės jungtukus, dizainą parenka ne tik pagal stilistiką, bet ir pagal užsakovo finansines galimybes, dalyvauja perkant medžiagas.

Jūsų el. pašto adresas

Aprašykite trumpai Jums rūpimą klausimą, jeigu norite atsakymą gauti greičiau prašome nurodykite savo telefono numerį