KOKYBĖ

Tiltas

VALDYMAS, PREVENCIJA, KONTROLĖ BEI TOLERANCIJA

Kokybės valdymo problema yra ne tai, ko mes nežinom, o tai, ką mes galvojam, jog žinom. Klaidinga yra manyti, jog statybų kokybe reikia pradėti rūpintis tik tuomet, kai pastatas pastatytas arba  yra jau baigtas vienas ar kitas statybų etapas. Kokybės valdymas prasideda ir baigiasi kiekviename statybų procese, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę.

Kokybės kontrolė susideda iš serijos patikrinimų, peržiūrų, derinimų, medžiagų parinkimo. Tam, kad užtikrinti, jog kiekvienas procesas atitiks jam keliamus reikalavimus, reikalingi nuolatiniai patikrinimai, o tai yra tarsi grįžtamasis procesas, kuris leidžia cikliškai pastebėti statybų broką ir klaidas viso proceso metu. Tai suteikia galimybę pakoreguoti procesą iš karto, kai tik pastebimas neatitikimas projektui ar Kliento lūkesčiams. Pagrindinis kokybės kontrolės privalumas yra tai, kad darbai atliekami greičiau ir be įvairiausių taisymų, o tai mažina kaštus.

Mūsų kokybės valdymas tai:

 1. Kokybiškų statybinių medžiagų parinkimas ir užtikrinimas;
 2. Laiku tiekiamos medžiagos;
 3. Kokybiški ir tam skirti įrankiai bei mechanizmai;
 4. Specialistų konsultacijos, specialūs apmokymai, kurie būtini ir reikalingi dėl specifinių žinių reikalaujančių darbų;
 5. Efektyvus darbo laiko panaudojimas ir planavimas, darbas be viršvalandžių;
 6. Statybininkų blaivumo kontrolė kiekvieną dieną;
 7. Nereguliarūs, be įspėjimo, atestuotų techninės priežiūros specialistų vizitai;
 8. Kokybės komisijos susirinkimai kiekvieną savaitę (su techninės priežiūros specialistais, rangovo atstovais, darbų vadovais, užsakovo paskirtais asmenimis);
 9. Statybų aikštelės apsauga.

Statybų kokybės sąvokos:

 1. Nukrypimų kontrolė yra vienas svarbiausių kokybės kontrolės elementų. Net ir atliekant labai elementarius statybų procesus, gali kilti problemų, jei medžiagos nėra visiškai identiškos, jeigu prieš tai buvo atlikti darbai pagal kitokius kokybės standartus, jeigu keičiasi specialistai. Būtina susitarti leidžiamus ir galimus nuokrypius, jeigu nesutarta  atskiru susitarimu statybos metu, yra vadovaujamasi statybos reglamento taisyklėmis.
 2. Projektavimo kokybė, kad ir koks bus geras statybininkas jis negalės užtikrinti kokybiškai atliktų paslaugų, jeigu projektas bus blogas. 
 3. Statybos darbų atitikimas projektui.
 4. Statybos darbų standartai.

Projektavimo ir atitikimo kokybė nėra vieninteliai kriterijai leidžiantys išmatuoti statybų kokybę. Užsakovo pasitenkinimas yra svarbiausias dalykas. 

Kokybės kaina

 1. Kokybės kaina susideda iš visų išlaidų, reikalingų tam, kad pasiekti geresnę statybų kokybę. Kokybės kainą galima suskirstyti į
 2. Prevencijos – kokybės planavimo, darbuotojų apmokymo, medžiagų testavimo;
 3. Nesėkmės – išlaidos, kurios atsiranda aptikus klaidas ir defektus.
 4. Medžiagų kokybės – kiek brangiau kainuoja medžiagos atitinkančios keliamus reikalavimus.
 5. Specialistų kvalifikacijos – specialistų kvalifikacijos kainos, labai svarbu paminėti kad statybose dirba tik maža dalis darbininkų, turintys statybų srities išsilavinimą.

Apie laiku pastebėtas klaidas dažniausiai užsakovai nežino. Bet jeigu nepastebėtos klaidos atitenka užsakovui, eksploatuojamame pastate jas ištaisyti kur kas brangiau, jos tada tampa pastato defektu, nes neretai užsakovai susitaiko su klaidomis ir nereiškia pretenzijų, nes bijo ar nenori nepatogumo, kurį sukelia defekto šalinimo procesas. Kuo vėliau surandamos klaidos, tuo sunkiau ir brangiau jas ištaisyti. Klaidos ištaisymas prevencijos metu yra keliolika kartų pigesnis, nei defekto taisymas, kai pastatas jau eksploatuojamas.

Prieš pasirinkdami statybinę organizaciją, visada paklauskite, o kaip jie užtikrina kokybę ir kokia kokybės valdymo politika. Nustebsite, kai sužinosite, kiek statybininkų neturi jokios kokybės valdymo politikos.

Atminkite, pigiausi statybininkai, pigiausios medžiagos negali garantuoti aukštos kokybės. Džiaugsmas dėl mažos kainos trunka kur kas trumpiau nei nuoskauda dėl blogos kokybės.