KLIENTŲ IR STATYBOS DARBŲ APSAUGA

homeowners-insurance-2Garantijos Klientams – tai vienas iš svarbiausių mūsų įmonės prioritetų. Nuo pat įkūrimo pradžios buvo pagalvota apie tai, kas bus jeigu padarysime klaidą? Kas atsitiks mūsų Klientams, jeigu įmonės darbuotojai neatliks darbo iki galo, o Užsakovo techninis prižiūrėtojas nepamatys? Kas bus, jeigu garantinio įsipareigojimo įvykdymas kainuos visą įmonės metinę apyvartą?  Kas bus, jeigu nukirsime beprotiškai brangų kabelį? Kas bus, jeigu remontuodami stogą apliesime visą pastatą? Kas bus, jeigu mes bankrutuosime? Kas atlygins žalą, jeigu netinkamai pastatytas pastatas pradės griūti ir sunaikins kitų žmonių turtą, sužeis juos ar net nusineš jų gyvybes? Tokios klaidos būna itin skaudžios ir brangiai
kainuoja.  Nuo šių nelaimių nesame nei vienas apsaugotas, todėl nuspręsta apdrausti įmonę Rangovo civilinės atsakomybės draudimu.

Net valstybė Statybos įstatymu įpareigoja kiekvieną rangovą drausti savo ir savo subrangovų civilinę atsakomybę privalomuoju rangovo civilinės atsakomybės draudimu. Šio draudimo taisykles nustato Draudimo priežiūros komisija.

Žala atlyginama, kurią rangovas padarė statytojo (užsakovo) ar trečiųjų asmenų: turtui, sveikatai, žalą dėl gyvybės atėmimo.

Draudimo suma nustatoma abipusiu draudiko ir rangovo sutarimu. Minimali draudimo suma, apdraudžiant rangovo ar subrangovo civilinę atsakomybę, negali būti mažesnė kaip 43 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo laikotarpiui.

Mes esame vieni iš nedaugelio statybininkų, kurie savanoriškai apsidraudžia ne tik patys, bet apdraudžia ir Jus.